Zoet&Zout: Grebbedijk wordt de eerste superdijk

Zoet&Zout: Grebbedijk wordt de eerste superdijk

De Grebbedijk is in de running om de eerste superdijk van Nederland te worden, naar een ontwerp van landschapsarchitecten LA4Sale. Ik ben gaan kijken met Nathalie Hoppenbrouwers van de provincie Gelderland en Reindert Stellingwerff van Waterschap Vallei & Eem. De dijk van nog geen zes kilometer lang verbindt de Utrechtse Heuvelrug en het Veluwemassief en sluit als een kurk de Veluwevallei af. Als de kurk uit de fles schiet, dan kan het water vanuit de rivier oplopen tot Baarn en kan de schade oplopen tot 10 miljard. Zo’n superdijk biedt niet alleen bescherming tegen overstroming, maar ook ruimte voor natuur, woningen, recreatie, stadslandbouw. De dijk kan zelfs als een groen dak over het bedrijventerrein heen worden getrokken.

Het is een rijke plek, met het fort uit 1745 op de Grebberg, ook bekend van de Tweede Wereldoorlog, en de Grebbelinie waarmee ze probeerden het water als verdediging tegen – toen – de Fransen in te zetten. Hielp niet: toen het vroor liepen de vijand er gewoon overheen.

Lees er alles over in mijn boek Zoet&Zout: Water en de Nederlanders dat 11 februari verschijnt.

Links de Grebbedijk bij een overstroming in 1855. Dit is een van 25 paneeltjes die samen het schilderij ‘De Watersnood van 1855’vormen van Johan Veltens (foto Museum Het Valkhof). Rechts de dijk nu, met schapen van Grebbeveld 

(fotowww.grebbeveld.nl)

Grebbedijk 2