Stadsleven: een kuifeend op je stoep

Stadsleven: een kuifeend op je stoep

Natuur kiest voor de stad, want het platteland lijkt meer op een onherbergzaam bedrijventerrein. We leven in een tijd van nieuwe natuurnuchterheid, waarin we ons niet meer blind staren op een verre, geïdealiseerde wildernis, maar oog hebben voor de kleine natuur dichtbij huis. Lees hier mijn stuk voor de Groene Amsterdammer.

[embeddoc url=”http://www.tracymetz.nl/wp-content/uploads/2014/11/groene_stadsleven_natuur_in_de_stad_maart_2014.pdf” download=”alluser”]