Stadbericht #280: Dit is stadmaker Tracy Metz

Stadbericht #280: Dit is stadmaker Tracy Metz

Pakhuis De Zwijger zet wekelijks op zijn platform Nieuw Amsterdam mensen in de spotlight die met hun ondernemende geest het initiatief nemen om hun omgeving beter te maken. Deze week ben ik de ‘Stadmaker’ van de week. Hieronder het korte interview dat Ilse van de Kamp met mij hield.

Hoe maak jij de stad?

Door te praten en te schrijven. Praten doe ik in mijn maandelijkse talkshow Stadsleven, waar ik aanstaande maandag 31 maart in Peoples Place in ga op het onderwerp Natuur(lijk) de stad. In de Groene Amsterdammer schrijf ik elke maand een essay aan de hand van thema van de Talkshow. Daarnaast heb ik aan verschillende boeken gewerkt waarin ik de verhouding tussen mens, stad en natuur altijd naar voren laat komen. Ruimtelijke ordening is bijvoorbeeld een heel abstract onderwerp waar het stadsbestuur mee bezig is. Met het praten en schrijven probeer ik abstracte onderwerpen tastbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is de tweet die ik terug kreeg aan de hand van een filmpje dat ik had gepost en ook tijdens de talkshow te zien zal zijn. Iemand vertelde dat zij net een vos de Linnaeusstraat zag oversteken. De natuur en de stad lopen in elkaar over en dat wordt dan gelijk in de praktijk zichtbaar.

Wat betekent Nieuw Amsterdam voor jou?

We leven in een interessante tijd waarin de macht verschuift. Het mandaat ligt niet meer bij de traditionele machthebbers. Dit wordt door de burgers opgepakt, zij maken gebruik van deze mogelijkheden door met initiatieven te komen en kritische vragen te stellen. Je kan het zien als een revolutie; er zijn veranderingen gaande. Het is op veel vlakken een spannende tijd, zoals op financieel gebied maar ook in de bouw en voor de overheid. De mensen gaan zelf nadenken over duurzame oplossingen. Pakhuis de Zwijger loopt hierin voorop door het voortouw te nemen in deze revolutie zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door de initiatieven te laten zien en deze verschillende partijen samen te brengen, zowel tijdens de programma’s als excursies. Het is een plek waar de mensen hun vragen kunnen stellen.

Welk initiatief/locatie/plek in de stad Amsterdam inspireert jou en waarom?

Te veel om op te noemen. Neem de Grachtengordel, een plek die volgens veel mensen in steen gegoten is. Er is veel kritiek op de Grachtengordel, dat het een ingedutte plek is. Toch is daar juist veel verandering zichtbaar. Dit gebied is juist flexibel door bijvoorbeeld de diverse functies die de verschillende grachtenhuizen hebben maar ook de verandering die het in de loop der jaren heeft doorgemaakt. Als Amerikaanse geniet ik van een plek tussen tastbare geschiedenis.

Welke stadmaker moeten wij interviewen en waarom?

Wederom te veel om op te noemen, maar de eerste waar ik aan moet denken is Martijn de Waal. Hij is onderzoeker en werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Martijn is iemand die schrijft, denkt en praat en dan vooral over de manier waarop de stad verandert door nieuwe technologie. Hij heeft dan ook een boek geschreven de stad als interface. Het is niet iemand die op zijn laarzen in de buurt staat, maar is wel instaat om zowel abstract als concreet te denken. Als ik met hem praat kom ik altijd geinspireerd uit het gesprek.