Stadsleven: Wacht niet op de gemeente, bedenk zelf je stad!

Stadsleven: Wacht niet op de gemeente, bedenk zelf je stad!

Tracy Metz schreef in Het Parool van 21 april 2015 een essay over het thema ‘Show me the Money‘. Geldstromen spelen een belangrijke rol in de werking van een stad. De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat bewoners steeds vaker zelf geld bijeen moeten zoeken om de stad te verbeteren, en dat blijken ze heel goed te kunnen.

De economische crisis heeft de traditionele wijze van stadsontwikkeling een harde klap toegebracht. Jaren is er geen geld geweest om te bouwen, om hypotheken te verstrekken, om te beleggen – het geld van veel beleggers zat vast in leegstaande winkels en kantoren. Bovendien ontstond er een crisis van vertrouwen: opvallend genoeg viel juist in Nederland, een land met een eeuwenlange traditie van planning en ruimtelijke ordening van overheidswege, de bodem uit dat topdown bepalen wat er in de stad mag gebeuren. Stadsbewoners hebben het initiatief naar zich toegetrokken en zijn zelf plannen gaan maken en alternatieve wegen gaan zoeken om die voor elkaar te krijgen, ook financieel.

[embeddoc url=”http://www.tracymetz.nl/wp-content/uploads/2015/04/Essay-Tracy-Metz-21-April-Show-me-the-money.pdf” download=”all” viewer=”google”]