Stadsleven: Wacht niet op de gemeente, bedenk zelf je stad!

Stadsleven: Wacht niet op de gemeente, bedenk zelf je stad!

Tracy Metz schreef in Het Parool van 21 april 2015 een essay over het thema ā€˜Show me the Moneyā€˜.Ā Geldstromen spelen een belangrijke rol in de werking van een stad.Ā De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat bewoners steeds vaker zelf geld bijeen moeten zoeken om de stad te verbeteren, en dat blijken ze heel goed te kunnen.

De economische crisis heeft de traditionele wijze vanĀ stadsontwikkeling een harde klap toegebracht. Jaren is erĀ geen geld geweest om te bouwen, om hypotheken te verstrekken,Ā om te beleggen ā€“ het geld van veel beleggers zatĀ vast in leegstaande winkels en kantoren. Bovendien ontstondĀ er een crisis van vertrouwen: opvallend genoeg vielĀ juist in Nederland, een land met een eeuwenlange traditieĀ van planning en ruimtelijke ordening van overheidswege,Ā de bodem uit dat topdown bepalen wat er in deĀ stad mag gebeuren. Stadsbewoners hebben het initiatiefĀ naar zich toegetrokken en zijn zelf plannen gaan makenĀ en alternatieve wegen gaan zoeken om die voor elkaar teĀ krijgen, ook financieel.

[embeddoc url=”http://www.tracymetz.nl/wp-content/uploads/2015/04/Essay-Tracy-Metz-21-April-Show-me-the-money.pdf” download=”all” viewer=”google”]