Stadsleven: Wen er maar vast aan, de stad zal nooit eerlijk zijn

Stadsleven: Wen er maar vast aan, de stad zal nooit eerlijk zijn

Tracy Metz schreef in Het Parool van 22 juni 2015 een essay over het thema “De oneerlijke stad“. In het buitenland geldt Amsterdam als het toonbeeld van de eerlijke, gelijkheid nastrevende stad, maar de inwoners weten dat daar een hoop wens denken bij zit. Beter is te accepteren dat de stad nooit eerlijk zal zijn!

De huizen worden meer waard, meer toeristen willen de stad bezoeken, het aandeel hoge inkomens is de laatste tien jaar flink gestegen, terwijl het aantal mensen met een laag inkomen stabiel is gebleven. Mooi, toch? De stad is populair en waar vraag is, stijgen de prijzen. Maarje kunt ook zeggen: het wonen wordt onbetaalbaar, binnen de Ring al helemaal, waardoor de stad juist de jonge mensen dreigt te verliezen van wie we het straks moeten hebben. Oneerlijkheid gaat niet alleen over de verdeling van welvaart, maar minstens evenzeer over de verdeling van kansen

[embeddoc url=”http://www.tracymetz.nl/wp-content/uploads/2015/06/Parool-22-juni-Oneerlijke-Stad-Tracy-Metz.pdf” download=”all” viewer=”google”]