Interview voor Rooilijn

Interview voor Rooilijn

“Tegenwoordig willen gezinnen weer graag in de stad blijven, maar het ontbreekt aan woningen die voldoen aan hun behoeften. Er heeft een kentering plaatsgevonden, en die kentering kan ook weer de andere kant op plaatsvinden. Ik vind daarom dat Amsterdam verder vooruit moet kijken en zich moet afvragen wat er nodig is om de stad voor iedereen toegankelijk te houden.”

Onder de naam ‘Dialoog in de stad‘, verscheen er begin dit jaar een interview door Marie Krop en Mirjam van Es met mij in Rooilijn. Dit is een tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening. In het interview vertel ik over mijn carrière, waar ik op dit moment allemaal mee bezig ben en over de veranderingen die ik in mijn vakgebied en in Amsterdam zie gebeuren. 

De pdf van het interview is hieronder te downloaden: 

Dialoog in de stad – Interview Rooilijn Tracy Metz – RL-1-2016