Interview Nieuwsuur over gentrification

Interview Nieuwsuur over gentrification

Afgelopen weekend deed Nieuwsuur een item genaamd: Wonen in Amsterdam: straks alleen voor de rijken?

Amsterdam veryupt. Vooral in de oude stadsdelen Oost, Centrum en Oud-West komen steeds meer jonge draagkrachtige huizenkopers. Wijken als de Pijp en de Kinkerbuurt, die er twintig jaar geleden vervallen bij lagen, krijgen weer een fleurig aanzien. Gentrification is hier aan de orde van de dag. 

Nieuwsuur vroeg mij wat de voor- en nadelen hiervan zijn.

Publiciste Tracy Metz wijst erop dat Amsterdam nog steeds heel veel sociale huurwoningen telt. Van alle woningen in Amsterdam behoort 57 procent tot de sociale huursector. In de oude wijken West, Zuid, Oost en het centrum is dit aandeel nu wel tot een derde gedaald.

 

Maar ze ziet ook de voordelen van de veryupping. “Het zorgt voor menging van welvaartsniveaus en etnische afkomst. Voorwaarde is wel dat er een overheid is die goed let op de groepen aan de onderkant.” Belangrijk daarbij is dat er voldoende sociale woningen blijven, benadrukt Metz.

Bekijk de video van het nieuwsitem hier: 

Of lees het artikel op nos.nl/nieuwsuur.