Athenaeum, een inburgeringscursus

Athenaeum, een inburgeringscursus

Athenaeum viert in 2016 het vijftigjarig jubileum, met feest en korting én iedere maand een bijdrage over boekhandels in het algemeen en Athenaeum in het bijzonder. Voor het NRC schreef ik precies 25 jaar geleden al een artikel over Athenaeum Boekhandel, een plek waar ik ben geboren. Of beter gezegd: herboren. Als Nederlander. Nu, 25 jaar later, schrijf ik ter ere van het 50-jarig bestaan van Athenaeum over hoe die plek mijn inburgeringscursus was.

Al snel nadat ik als gelukszoeker aan de Nederlandse kust was aangespoeld ontdekte ik dat Athenaeum het kloppend hart van de hoofdstad was. Daar lagen de ideeën hoog opgetast en daar kwamen mensen die in die ideeën geïnteresseerd waren. Het duurde nooit lang voordat die ideeën verder bediscussieerd werden bij een biertje in café De Zwart – nooit bij Hoppe, dat was voor platte reclamejongens. Niet alleen de boekhandel nam een voorname plaats in het intellectuele leven van de hoofdstad, ook het plein bleek het toneel te zijn geweest van roemruchte schermutselingen van Provo’s met de autoriteiten.

Het hele artikel is hier te lezen.