Maaskantprijs 2016: Tracy in Nederland

Maaskantprijs 2016: Tracy in Nederland

Op  4 november kreeg ik uit handen van burgemeester Aboutaleb de Maaskantprijs 2016 uitgereikt. Dit is een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor het stimuleren van het debat over architectuur, landschapsinrichting en stedenbouw door publicaties, onderwijs of opdrachtgeverschap. Die dag lanceerde ik ook het multimedia project tracyinnederland.nl dat ik ontwikkelde samen met multimediaproducent Submarine, tekenaar Jan Rothuizen en podcastmakers De Kostgangers. Onderdeel van dit project is het essay ‘Vlucht naar voren’, met vormgeving van Hamid Sallali

perskit-tracy-in-nederland-homepage

In ‘Tracy in Nederland’ neem ik de kijker mee op reis door Nederland. Vliegend over het land met Google Earth luister je naar audiotours met interviews met o.a. Arnold Reijndorp (winnaar Maaskantprijs 2012), Henk Ovink (speciaal watergezant) en Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving). Typografische elementen van Jan Rothuizen gaan hierbij een bijzondere relatie aan met de gebouwde omgeving. Ook is op de website een etalage te vinden met een bloemlezing van kernstukken uit mijn oeuvre.

Multimediatour Wonen

De woningbouw in Nederland is van oudsher een spiegel van de heersende maatschappelijke ideologie. Wonen in de stad draait soms meer om een goede investering dan om een fijn huis. Welke partijen spelen nu mee in het spel van de oververhitte woningmarkt? Wat betekent een huis nog voor Nederlanders?

Kijk en luister naar mijn multimediatour ‘Wonen’ waarin ik samen met socioloog Arnold Reijndorp, architect en Bijlmer-believer Pi de Bruijn en fotograaf en Vinex-bewoner Theo Baart, onderzoek hoe het wonen een weerspiegeling is van de heersende ideologie.

Multimediatour Vrije Tijd

Vrije tijd is niet alleen een enorme industrie geworden, maar ook allerlei aspecten van ons leven worden verpret. We leven in een Belevium, waarin we heerlijk rondspelen. Maar als anderen – toeristen – willen meespelen vinden we dat toch niet zo fijn. Daarover ging mijn boek ‘PRET! Leisure en landschap’. Dat boek is uit 2002, maar het verschijnsel is sindsdien alleen maar heftiger geworden.

Kijk en luister naar mijn multimediatour ‘Vrije tijd’ waarin ik samen met Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, boer Elmar Hoogendoorn, en Stephen Hodes, eigenaar van LAGroup, een adviesbureau op het gebied van vrije tijd, de verpretting van onze omgeving onderzoek.

Multimediatour Water

De omgang van de Nederlanders met ‘hun’ water is voor buitenlanders fascinerend – zelfs voor een buitenlander als ik die al meer dan dertig jaar in Nederland woont. Kijk en luister naar mijn multimediatour ‘Water’ waarin ik samen met watergezant Henk Ovink, boer Nol Hooijmaijers en Florian Boer van de Urbanisten de rol van water in Nederland bespreek.

Essay ‘Vlucht naar Voren’

Onderdeel van het project is het essay ‘Vlucht naar Voren’ waarin ik terug- en vooruitblik op ontwikkelingen in de stad. Ik beschrijf hierin hoe grote krachten zoals de massa’s toeristen, groot geld van buitenlandse beleggers en een groot tekort aan woonruimte druk uitoefenen op de stad, maar in feite
resultaat zijn van het succes van de stad. De vraag die ik hierbij stel is: hoe gaan we dat succes managen zodat het ons niet alleen overkomt, maar we het ook naar onze hand kunnen zetten om de stad te verbeteren? Nederlandse steden denken nog op kleine schaal. We hebben last van een Calimerocomplex en zijn verbaasd dat we al met de grote jongens meespelen.’ Lees hier het hele essay ‘Vlucht naar Voren’