Oude ambacht is nieuwe luxe

Oude ambacht is nieuwe luxe

De tentoonstelling ‘Nijverheden’ in het Zuiderzeemuseum zet oude ambachtelijke produciteprocessen naast de nieuwe kleinschalige fabricageprocessen van hedendaagse ontwerpers. Wat vroeger vanzelfsprekend was, is nu een manifest. Lees hier mijn stuk voor het NRC Handelsblad. Read the article…

Insecten als lampenolie

Insecten als lampenolie

Schaarste maakt vindingrijk. De tentoonstelling ‘Nieuwe energie in Design en Kunst’ in het Boijmans laat bezielde, vrolijke, praktische en diepzinnige ideeën en ontwerpen zien voor een andere omgang met energiebronnen. Lees hier mijn stuk voor het NRC Handelsblad. Read the article…

Papier van de prairie

Papier van de prairie

Op uitnodiging van The Nature Conservancy ging ontwerpster Christien Meindertsma naar de prairie buiten Chicago. Van vijftig van de planten die daar dankzij natuurherstel weer groeien maakte ze vellen papier en een boek. Het is nu in het Field Museum is te zien. Lees hier mijn stuk voor het NRC Handelsblad. Read the article…

Verlangen naar snip en vuurtoren

Verlangen naar snip en vuurtoren

Ootje Oxenaar was behalve een getalenteerde ontwerper, ook een bevlogen opdrachtgever, blijkt uit Els Kuijpers’ biografie. Onder zijn leiding werd de Dienst Esthetische Vormgeving van de PTT zeer invloedrijk. Maar tenslotte was er geen behoefte meer aan  de aristocraten van de goede smaak. Lees hier mijn stuk voor het NRC Handelsblad. Read the article…