Gevangenisleven in beeld

Gevangenisleven in beeld

Noorderlicht Galerie laat werk zien van elf vrouwelijke fotografen die het leven achter tralies in beeld brengen in diverse landen.  De titel ‘Cruel and Unusual’ is ontleend aan de Bill of Rights die het de overheid verbiedt haar burgers aan buitensporige straffen te onderwerpen – maar op de foto’s is van die bescherming bitter weinig te zien. Lees hier mijn artikel voor het NRC Handelsblad. Read the article…

Stilleven van nu kan bewegen

Stilleven van nu kan bewegen

Tien jaar geleden opende FOAM met een tentoonstelling over het Hollands licht. Nu brengt het museum 24 fotografen bij elkaar met een ander thema waar de Nederlands beeldende kunst beroemd om is, het stilleven – nu Still/Life geheten. Pop-Art, installaties, video’s – een stilleven kan van alles zijn. Lees hier mijn stuk voor het NRC Handelsblad. Read the article…