Nieuw gebruik, oud gebouw

Nieuw gebruik, oud gebouw

Thema van de 25ste Open Monumentendagen dit jaar is ‘Nieuw gebruik, oud gebouw’. Gezien de acute leegstand in Nederland wordt het hergebruik van bestaande gebouwen een grote nationale opgave. De kerken alleen al: er komen straks twee per week ‘op de markt’. ,,Bouwen wordt ombouwen.” Lees hier mijn stuk voor het NRC Handelsblad. Read the article…

Omstreden bouwput  op heilige grond

Omstreden bouwput op heilige grond

Bij de herdenking deze week van de aanslagen van 9/11 is er van de wederopbouw van Ground Zero één onderdeel klaar: het gedenkteken van Michael Arad, op het plein met vierhonderd bomen van Peter Walker. Het zijn twee cascades in de gaten waar tot 9/1 de Twin Towers stonden. Kosten: 700 miljoen. Ground Zero is nu vol dure symboliek. Lees hier mijn stuk voor het NRC Handelsblad. Read the article…

Ruimte voor de wind en de zon

Ruimte voor de wind en de zon

De nieuwste Welle in de ruimtelijke ordening zijn de energielandschappen. Waar gaan we al die windmolens en de zonnepanelen laten die de erflaters zijn van het fossiele brandstof? En wie beslist: Europa, rijk, provincie, regio? Dinsdag 6 september zit ik het RO-Café van de provincie Zuid-Holland voor dat over energie en ruimte gaat. Met Anton van Hoorn (Planbureau voor de Leefomgeving), Klaas de Jong (Essent) en Rachid Maghnouji (Flora Holland). Read the article…