IAmsterdam: Open Mind Sharp Business

IAmsterdam: Open Mind Sharp Business

Open Mind Sharp Business geeft de relatie aan tussen de mentaliteit en he zakelijke klimaat van de regio Amsterdam. ‘Open mind’ verwijst naar de diversiteit, inclusiviteit, openheid voor nieuwe ideeën en de kwaliteit van het leven in de regio. ‘Sharp business’ benadrukt innovatie, ondernemingszin en de mogelijkheid om zaken snel te doen. Tracy werd geportretteerd voor een promo van dit nieuwe initiatief. Bekijk het hier. Read the article…

IAmsterdam: Open Mind Sharp Business

IAmsterdam: Open Mind Sharp Business

The tagline ‘Open Mind Sharp Business’ expresses the correlation between the mentality and the business climate of the Amsterdam region. ‘Open mind’ refers to the region’s diversity, inclusiveness, openness to new ideas and quality of life. ‘Sharp business’ emphasizes innovation, entrepreneurial spirit and the ability to do business swiftly. I am one of the Amsterdammers who were asked to embody the character of Amsterdam for this short film for the IAmsterdam campaign.

Read the article…