Nieuw gebruik, oud gebouw

Nieuw gebruik, oud gebouw

Thema van de 25ste Open Monumentendagen dit jaar is ‘Nieuw gebruik, oud gebouw’. Gezien de acute leegstand in NederlandĀ wordtĀ het hergebruik van bestaande gebouwen eenĀ grote nationaleĀ opgave. De kerken alleen al: er komenĀ straks twee per week ‘op de markt’. ,,Bouwen wordt ombouwen.” Lees hier mijn stuk voor het NRC Handelsblad. Read the article…