How to Build an Indian House

How to Build an Indian House

In zijn boek ‘How to Build an Indian House’, dat bij Nai010 Uitgevers is verschenen, gaat de Indiase architect Sameep Padora op zoek naar oplossingen voor de volkshuisvesting in miljoenenstad Mumbai, die steeds groter en chaotischer wordt. Een antwoord zou kunnen zijn: het oude model van de ‘chawls’, de wooncomplexen voor migranten uit begin negentiende eeuw.

Ik zat een online gesprek voor in Pakhuis de Zwijger met Padora, consulent Vidhee Garg – ook uit Mumbai – en Dick van Gameren, decaan van de faculteit bouwkunde aan de TU Delft.

Interview Aedes: 16 vragen over wonen

Interview Aedes: 16 vragen over wonen

Aedes, vereniging van wooncorporaties, interviewde mij door middel van een aantal persoonlijke vragen en vragen over sociale huisvesting, die ik zelf blind mocht kiezen. 

Waar moet de hoogte van de huur van afhangen? ‘Ik ben een sterk voorstander van inkomensafhankelijke huur. Daarmee los je het probleem van scheefwonen op.’

Read the article…