Tackle floods? Singapore update on water

Tackle floods? Singapore update on water

The Straits Times van Singapore schreef een artikel genaamd ‘Tackle floods? Create more space for water’ over mijn lezing. Deze gaf ik op 18 februari getiteld ‘Water – Holland’s ‘Frenemy’ voor het Centre for Liveable Cities in Singapore. 

Nederland staat bekend om zijn beheersing van het water. Maar nu het klimaat verandert, verandert ook de Nederlandse benadering van het water management. In steden wordt meer ruimte voor water gemaakt, het landschap wordt opnieuw ontworpen om het water binnen te laten en soms worden zelfs dijken verlaagd. Het water is van enemy nu friend geworden – of beter gezegd, frenemy. Read the article…

Tackle floods? Singapore update on water

Tackle floods? Singapore update on water

The Straits Times of Singapore wrote an article about my lecture with the title ‘Tackle floods? Create more space for water’. I gave this lecture, called ‘Water – Holland’s ‘Frenemy’, on February 18th, 2016 for the Centre for Liveable Cities in Singapore. 

The Netherlands is known for its control over water. But now that the climate is changing, the Dutch are also changing their approach towards water management. In cities more space is being created for water, the landscape is being redesigned to let water in and sometimes the dikes are even being lowered. Water is becoming a friend instead of an enemy – or better said, frenemy.
Read the article…