Het einde van de architectuur

Het einde van de architectuur

We zijn getuige van het einde van de architectuur zoals we die sinds de Industriële Revolutie kennen. De crisis verandert de bouwwereld fundamenteel, aldus criticus Hans Ibelings en architect Nanne de Ru van Powerhouse Company in Shifts: Architecture after the 20th Century, een opmerkelijke pamflet en een tentoonstelling over de invloed van de crisis op de architectuur. Lees hier mijn stuk voor het NRC Handelsblad. Read the article…

Mosa Discussions #1: Tactiliteit

Ter gelegenheid van de opening van het Mosa Architectural Centre organiseerde Koninklijke Mosa in samenwerking met de architectuurcentra ARCAM (Amsterdam) en TOPOS (Maastricht) op 18 november 2011 een tafelgesprek met architect Nanne de Ru (Powerhouse Company) en landschapsarchitect Michael van Gessel. Onder leiding van Tracy Metz hebben zij over hun persoonlijke inspiraties en drijfveren gesproken. Het overkoepelend thema van de avond was tactiliteit. Dit rondetafelgesprek vormde de eerste in een reeks getiteld Mosa. Discussions.

Koninklijke Mosa faciliteert de serie “discussions”. Twee vooraanstaande ontwerpers en/of architecten worden, onder leiding van Tracy Metz, uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Het gesprek wordt georganiseerd rondom een aantal filmfragmenten, geluidsfragmenten of series beelden. Per avond wordt een thema met betrekking tot de essenties van het ontwerpvak geformuleerd. Het doel van Mosa.Discussions is inzicht te krijgen in de inspiraties en drijfveren van de genodigde sprekers. Aan de hand van deze gesprekken wordt geprobeerd het ontwerp- en maakproces van de gebouwde omgeving kritisch te analyseren en te vernieuwen.

Bekijk de andere Mosa. Discussions hier.